Herunder ses et eksempel på en 3D geometri, indsat direkte i HTML:

Roter = V-klik + træk

Zoom = Hjulet